LOGO_KBG

PRAWO JEST SZTUKĄ

TEGO CO DOBRE I SŁUSZNE

Ius est ars boni at aequi

Kancelaria Adwokacka KBG z Gorzowa Wielkopolskiego

adwokaci Tadeusz Koper i Aleksandra Baś-Gidlewska

Specjalizujemy się w pomocy prawnej dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zajmujemy się wszelkimi zagadnieniami prawa cywilnego, w tym prawem spadkowym, sprawami rodzinnymi (w tym rozwodami i podziałami majątku), a także reprezentacją naszych Klientów w sporach sądowych. Prowadzimy również sprawy gospodarcze i obsługę prawną przedsiębiorstw, m.in. prawem spółek, ochroną własności intelektualnej czy ochroną danych osobowych (RODO).

Oferujemy obsługę Klientów w języku angielskim. Zapraszamy do korzystania z naszych usług cudzoziemców oraz przedsiębiorstwa zagraniczne prowadzące działalność w Polsce.

Jeśli szukacie Państwo adwokata z Gorzowa Wlkp. świadczącego usługi w całym regionie (województwa lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie), to serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty naszej Kancelarii. Zachęcamy do kontaktu telefonicznie bądź e-mailem.

Adwokat Gorzów

Zakres Usług

Świadczymy usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa, w szczególności w zakresie prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w tym prowadzimy stałą obsługę prawną przedsiębiorców oraz udzielamy pomocy prawnej klientom

Obsługa przedsiębiorców

Prawo gospodarcze

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych i spółek związaną zarówno z codzienną działalnością przedsiębiorstwa, jak i z reprezentacją oraz doradztwem w razie sporów. Pomagamy w zakładaniu spółek prawa handlowego, ich przekształceniom w inną formę prawną, łączeniem podmiotów gospodarczych, wydzielaniem spółek-córek czy innych podmiotów zależnych.

Prawo pracy

Zajmujemy się doradztwem w zakresie prawa pracy. Oferujemy wsparcie w dopasowaniu zasad i regulaminów wewnętrznych firm do obwiązujących przepisów, także uwzględniających zagadnienia związane z ochroną przed nadużyciami czy dyskryminacją. Pomagamy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących stosunku pracy, w tym występowania w imieniu pracodawców w sporach z pracownikami oraz związkami zawodowymi.

Prawo nowych technologii

Specjalizujemy się również w prawie nowych technologii. W kręgu naszych szczególnych zainteresowań są wszelkie zagadnienia związane z obsługą branży IT, a także przedsiębiorstw używających nowoczesnych sposobów komunikacji z rynkiem i klientami. Zajmujemy się np. obsługą kwestii łączących się z prawem autorskim oraz RODO i szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych.

Pomoc klientom indywidualnym

Prawo rodzinne

Pomagamy w sprawach rozwodowych, w tym w postępowaniach z orzekaniem o winie. Zajmujemy się też doradztwem w sprawach o podział majątku małżeńskiego oraz przy występowaniu o opiekę czy ustalenie zasad lub umożliwienie kontaktów z dzieckiem. Świadczymy też pomoc przy występowaniu o alimenty od byłego małżonka, zarówno na rzecz osoby rozwiedzionej, jak i wspólnych dzieci.

Prawo spadkowe

Ułatwiamy przeprowadzenie spraw spadkowych. Pomagamy przy sprawach związanych z dziedziczeniem, dochodzeniem zachowku lub przy sprawach związanych z rozdysponowaniem przez spadkodawcę majątku przed śmiercią i nieuwzględnienie tego faktu w zapisie testamentowym lub przy dziedziczeniu na zasadach ustawowych.

Odszkodowania

Kancelaria ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Zajmujemy się odszkodowaniami za obrażenia, urazy i straty spowodowane udziałem w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, a także wskutek popełnionych błędów medycznych oraz zdarzeń losowych. Pomagamy w przygotowaniu materiału dowodowego i wykazywaniu poniesienia szkody. Zapewniamy pełne wsparcie w sporach z ubezpieczycielami.

Jesteśmy członkami: