ZAKRES USŁUG

Obsługa przedsiębiorców

Oferujemy obsługę prawną przedsiębiorców i spółek handlowych związaną zarówno z codzienną działalnością, jak i z reprezentacją oraz doradztwem w razie sporów z kontrahentami i organami administracyjnymi. Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie prawa pracy, w tym oferujemy wsparcie w dopasowaniu zasad i regulaminów wewnętrznych do obwiązujących przepisów, a także wdrożeniem RODO oraz regulacji podobnych.

Oferta kierowana jest w szczególności do:
1) indywidualnych przedsiębiorców (tzw. samozatrudnionych),
2) spółek cywilnych (S.C.)
3) spółek osobowych: jawnych, komandytowych, partnerskich
4) spółek kapitałowych: Sp. z o.o. oraz S.A.

Szczegółowy zakres naszych działań dla przedsiębiorców można znaleźć poniżej.

Pomoc klientom indywidualnym

Świadczymy pomoc prawną dla klientów indywidualnych w sprawach z szeroko rozumianego prawa rodzinnego, spadkowego oraz cywilnego. Zajmujemy się doradztwem, reprezentowaniem w sporach sądowych i pozasądowych, sporządzaniem opinii prawnych oraz przygotowywaniem pism procesowych.

Oferta kierowana jest w szczególności do osób szukających doradztwa:
1) w sprawach rodzinnych: rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, podział majątku
2) w sprawach spadkowych: nabycie spadku, dział spadku, zachowek, testament
3) w sprawach cywilnych: odszkodowania, umowy, wady usług lub towarów

Szczegółowy zakres naszych działań dla klientów indywidualnych można znaleźć poniżej.

Działania dla przedsiębiorców

Prawo gospodarcze

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych i spółek związaną zarówno z codzienną działalnością przedsiębiorstwa, jak i z reprezentacją oraz doradztwem w razie sporów. Pomagamy w zakładaniu spółek prawa handlowego, ich przekształceniom w inną formę prawną, łączeniem podmiotów gospodarczych, wydzielaniem spółek-córek czy innych podmiotów zależnych.

Prawo pracy

Zajmujemy się doradztwem w zakresie prawa pracy. Oferujemy wsparcie w dopasowaniu zasad i regulaminów wewnętrznych firm do obwiązujących przepisów, także uwzględniających zagadnienia związane z ochroną przed nadużyciami czy dyskryminacją. Pomagamy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących stosunku pracy, w tym występowania w imieniu pracodawców w sporach z pracownikami oraz związkami zawodowymi.

Prawo nowych technologii

Specjalizujemy się również w prawie nowych technologii. W kręgu naszych szczególnych zainteresowań są wszelkie zagadnienia związane z obsługą branży IT, a także przedsiębiorstw używających nowoczesnych sposobów komunikacji z rynkiem i klientami. Zajmujemy się np. obsługą kwestii łączących się z prawem autorskim oraz RODO i szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo rodzinne

Pomagamy w sprawach rozwodowych, w tym w postępowaniach z orzekaniem o winie. Zajmujemy się też doradztwem w sprawach o podział majątku małżeńskiego oraz przy występowaniu o opiekę czy ustalenie zasad lub umożliwienie kontaktów z dzieckiem. Świadczymy też pomoc przy występowaniu o alimenty od byłego małżonka, zarówno na rzecz osoby rozwiedzionej, jak i wspólnych dzieci.

Prawo spadkowe

Ułatwiamy przeprowadzenie spraw spadkowych. Pomagamy przy sprawach związanych z dziedziczeniem, dochodzeniem zachowku lub przy sprawach związanych z rozdysponowaniem przez spadkodawcę majątku przed śmiercią i nieuwzględnienie tego faktu w zapisie testamentowym lub przy dziedziczeniu na zasadach ustawowych.

Odszkodowania

Kancelaria ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Zajmujemy się odszkodowaniami za obrażenia, urazy i straty spowodowane udziałem w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, a także wskutek popełnionych błędów medycznych oraz zdarzeń losowych. Pomagamy w przygotowaniu materiału dowodowego i wykazywaniu poniesienia szkody. Zapewniamy pełne wsparcie w sporach z ubezpieczycielami.

Działania dla klientów indywidualnych

Prawo gospodarcze

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych i spółek związaną zarówno z codzienną działalnością przedsiębiorstwa, jak i z reprezentacją oraz doradztwem w razie sporów. Pomagamy w zakładaniu spółek prawa handlowego, ich przekształceniom w inną formę prawną, łączeniem podmiotów gospodarczych, wydzielaniem spółek-córek czy innych podmiotów zależnych.

Prawo pracy

Zajmujemy się doradztwem w zakresie prawa pracy. Oferujemy wsparcie w dopasowaniu zasad i regulaminów wewnętrznych firm do obwiązujących przepisów, także uwzględniających zagadnienia związane z ochroną przed nadużyciami czy dyskryminacją. Pomagamy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących stosunku pracy, w tym występowania w imieniu pracodawców w sporach z pracownikami oraz związkami zawodowymi.

Prawo nowych technologii

Specjalizujemy się również w prawie nowych technologii. W kręgu naszych szczególnych zainteresowań są wszelkie zagadnienia związane z obsługą branży IT, a także przedsiębiorstw używających nowoczesnych sposobów komunikacji z rynkiem i klientami. Zajmujemy się np. obsługą kwestii łączących się z prawem autorskim oraz RODO i szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo rodzinne

Pomagamy w sprawach rozwodowych, w tym w postępowaniach z orzekaniem o winie. Zajmujemy się też doradztwem w sprawach o podział majątku małżeńskiego oraz przy występowaniu o opiekę czy ustalenie zasad lub umożliwienie kontaktów z dzieckiem. Świadczymy też pomoc przy występowaniu o alimenty od byłego małżonka, zarówno na rzecz osoby rozwiedzionej, jak i wspólnych dzieci.

Prawo spadkowe

Ułatwiamy przeprowadzenie spraw spadkowych. Pomagamy przy sprawach związanych z dziedziczeniem, dochodzeniem zachowku lub przy sprawach związanych z rozdysponowaniem przez spadkodawcę majątku przed śmiercią i nieuwzględnienie tego faktu w zapisie testamentowym lub przy dziedziczeniu na zasadach ustawowych.

Odszkodowania

Kancelaria ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Zajmujemy się odszkodowaniami za obrażenia, urazy i straty spowodowane udziałem w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, a także wskutek popełnionych błędów medycznych oraz zdarzeń losowych. Pomagamy w przygotowaniu materiału dowodowego i wykazywaniu poniesienia szkody. Zapewniamy pełne wsparcie w sporach z ubezpieczycielami.