Ustawa wdrażająca RODO

RODO – ustawa wdrażająca i małe ułatwienie co do klauzul informacyjnych

W dniu 04.05.2019 r. weszła w życie tzw. ustawa wdrażająca dotycząca RODO. Jest to wielka nowelizacja ok. 170 innych, szczegółowych ustaw, dostosowująca te ustawy do stanu (w teorii) zgodnego z RODO. Z całego pakietu warto zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię praktyczną, a dotyczącą spełniania obowiązku informacyjnego przez (mikro)przedsiębiorców, który zgodnie utrwaloną praktyką znany jest pod hasłem „klauzuli informacyjnej” czy też „karty informacyjnej”.

Ustawa wdrażająca

Ustawa wdrażająca to precyzyjnie ujmując ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. z 2019 r. poz. 730.

Obowiązujący od kilku dni przepis wprowadza niewielkie ułatwienia w realizacji obowiązku informacyjnego.

Ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z nim administrator będący mikroprzedsiębiorcą może wykonać obowiązek informacyjny także przez wywieszenie „klauzuli informacyjnej” w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub poprzez udostępnienie „klauzuli informacyjnej” na swojej stronie internetowej.

Przypominamy, że mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

b)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jak zwykle jednak od tego ułatwienia są wyjątki. Tu został on określony w ten sposób, iż ułatwienia nie stosuje się, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznania się z informacjami, o których mowa w art. 13 RODO, a więc tego, który w założeniu ma spełniać „klauzula informacyjna”. 

Praktyka i orzecznictwo

W praktyce ważne jest to, jak do samego ułatwienia oraz wyjątku od jego stosowania podejdzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w szczególności w kontekście faktu, iż pierwsza kara administracyjna była wszakże nałożona właśnie w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych z art. 13 i 14 RODO.

Ostatecznie jednak ułatwienie jest oczywiście mile widziane i wiele mniejszych podmiotów może z niego skorzystać. Szkoda, że zakres objęty tego rodzaju obniżeniem formalizmów nie został szerzej uregulowany ustawą wdrażającą.