Rola obsługi prawnej

Rola obsługi prawnej w prowadzeniu firmy

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest nierozłącznie związane z poruszaniem się w obszarach regulowanych przez rozmaite przepisy. Właściwie każde działanie przedsiębiorcy wiąże się z jakimiś regulacjami prawnymi. Mogą to być prawa konsumenta, prawa pracownika, przepisy gospodarcze lub postępowania administracyjne. Zwykle przedsiębiorca jest w stanie poradzić sobie sam z prostymi, typowymi i powtarzalnymi sytuacjami. Problemy pojawiają się wówczas, gdy w grę wchodzi zdarzenie skomplikowane czy niestandardowe. Może to być np. nieoczekiwana kontrola, duża zmiana przepisów, czy przygotowanie do nawiązania kontaktów z nowym kontrahentem. Wszystkie takie zdarzenia sprawiają, że stała obsługa prawna jest praktycznie niezbędna we współczesnym świecie.

Obsługa prawna – pomoc przy dynamicznych zmianach

Tempo zmian zachodzących w gospodarce i całym otoczeniu, w którym działają funkcjonujące dziś na rynku firmy sprawia, że liczba nietypowych zdarzeń, a zarazem konieczność obsługi prawnej, staje się szczególnie ważna.

Coraz większa ilość przedsiębiorców uświadamia sobie potrzebę korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Wedle statystyk badania SW Research 71% przedsiębiorców uważa, że w obliczu często zmieniających się i skomplikowanych przepisów korzystanie z usług prawników jest niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zobaczmy, jakie rodzaje spraw są najistotniejsze i w największym stopniu wymagają wsparcia ze strony dobrej kancelarii adwokackiej.

Obszary wymagające obsługi prawnej

Jednym z najważniejszych obszarów, w jakich firmy potrzebują wsparcia doświadczonych adwokatów, jest przygotowywanie i zawieranie umów. Niezbędne w tym zakresie działania obejmują przygotowywanie i opiniowanie projektów umów zawieranych z kontrahentami, opracowywanie umów przeznaczonych dla konsumentów nabywających produkty lub usługi firmy, a także wszelkiego typu regulaminy i oferty.

W przypadku firm będących podmiotami prawa handlowego potrzebna jest również pełna obsługa prawna działań poszczególnych organów spółek – rady nadzorczej, zarządu czy zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Ważnymi obszarami, w których potrzebna jest fachowa wiedza prawnicza, są kwestie związane z prawem pracy. Chodzi tu nie tylko o przygotowywanie umów o pracę. Prawnik może pomóc przygotować umowy związane np. z zakazem konkurencji (tzw. lojalka) czy regulamin wynagradzania.

Żadna firma nie może się również obejść bez szczegółowych analiz dotyczących zmian zachodzących w obowiązujących przepisach. Dzięki temu można przyjąć strategie działania i prawidłowe, codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Liczy się również wsparcie prowadzonych windykacji należności czy dbanie o zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Osobną dziedziną są także kwestie zobowiązań podatkowych i stosunków firmy z przedstawicielami administracji skarbowej.